Mirė DOK’as

Šiandien mirė DOK’as
Klubo „IronX MC” Rygos čepterio memberis.
Ilsėkis ramybėje.
Draugai, bičiuliai ir bendraminčiai Tave visada prisimins.

Klubas „IronX MC”
Reiškia užuojautą šeimai ir artimiesiems.